Innovation: It’s all about people

Voor ons is innovatie “mensen die door de implementatie van nieuwe ideeën meerwaarde creëren”.

Mensen maken deel uit van een groter systeem, en zeker in grote bedrijven is het nuttig om bij dat geheel stil te staan vooraleer je de focus uitdrukkelijk legt op “mensen” en van hen verwacht dat ze met “het” nieuwe idee voor jouw organisatie op de proppen komen.

Onze bril naar die realiteit is een puzzel. Verschillende stukken liggen op tafel en moeten uiteindelijk passen.

Het begint allemaal met de missie en de visie van de organisatie. Waarom doet de organisatie wat ze doet? En wat wil ze in de toekomst blijven betekenen? Wie hier niet bewust bij stilstaat geeft ook innovatie niet echt een plaats. Stilstaan bij de waarom brengt je ook dichter bij de waarom van vernieuwing en geeft al een eerste summiere richting aan.

Visie en missie vertalen zich in een strategie. Vanuit innovatie-context is het belangrijk om te begrijpen waar jouw organisatie op focust. Incrementele innovatie (het continu verbeteren en optimaliseren van bestaande producten of diensten of van de eigen interne werking) of radicale/disruptieve innovatie (het komen met radicaal nieuwe oplossingen voor klanten, een nieuw business model). Beiden zijn belangrijk en nuttig.

Incrementele en radicale innovatie vragen immers om een andere aanpak. Als je organisatie gericht is op het continu verbeteren van het huidige aanbod en werking, ga je de focus leggen op het zo effectief mogelijk realiseren van het vooropgestelde plan. Wil je ook radicaal vernieuwen, dan zal je dat plan moeten loslaten en een proces moeten uittekenen dat het creëren van nieuwe business opportuniteiten toelaat.

Je strategie zal ook bepalen hoe je je organiseert. Welke processen wil je implementeren om innovatiever te worden? Hoe ga je dat vertalen in wat belangrijk is in het leerproces van medewerkers? In de teamsamenstelling en de aantrekking van nieuwe medewerkers? Kort gezegd: hoe radicaler je innovatiestrategie, hoe meer afwijkend van het dagdagelijkse deze processen er zullen uitzien.

De cultuur in je organisatie kan innovatie bevorderen of juist afremmen. Een innovatief klimaat wordt gekenmerkt door vertrouwen, openheid, speelsheid, stimuleren van risico nemen, fouten maken en opnieuw beginnen, inzichten opbouwen en van richting veranderen. Het is geen cultuur van controleren en voorspellen, wel een cultuur van aanvoelen en reageren.

Leiderschap is wat de puzzel samenhoudt. Innovatie vraagt medewerkers die zelf stevig in hun schoenen staan (initiatief en zin voor ondernemen tonen) en leidinggevenden die de cultuur bewaken en stimuleren, teams aanzetten tot initiatief en experiment, kruisbestuiving; kunnen omgaan met complexiteit en diversiteit, snelheid creëren en vooral mensen er toe aan zetten om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en in te zetten.

HR in een innovatieve context moet de complexiteit van het samenspel van deze puzzelstukken begrijpen en er een gepast antwoord op bieden. Door mee na te denken, kritische vragen te stellen en vertrouwde HR processen en regels los te laten.

Who is Karen Peirens

You need update your bio: Edit your profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BACK