We had an inspiring day @ Tech Startup Day !

We had an idea!

Let startups tell startups what we can do for them.

So we invited Benjamin Rieder to explain how the Bubble Post  idea ended up in a start up company and which hurdles he encountered. One of them was getting to know your co-founders on an other level. Find out each other’s strengths, capabilities and expectations. Discovering the “drivers” and “reasons Why”.  This all in order to communicate better, stronger and more openly, preventing that things  end up under the table, and difficult topics are circumvented instead of talked through.

Read More

Innovation: It’s all about people

Voor ons is innovatie “mensen die door de implementatie van nieuwe ideeën meerwaarde creëren”.

Mensen maken deel uit van een groter systeem, en zeker in grote bedrijven is het nuttig om bij dat geheel stil te staan vooraleer je de focus uitdrukkelijk legt op “mensen” en van hen verwacht dat ze met “het” nieuwe idee voor jouw organisatie op de proppen komen.

Onze bril naar die realiteit is een puzzel. Verschillende stukken liggen op tafel en moeten uiteindelijk passen.

Read More

BACK